Privacy en Cookie Statement

Privacy

Het Leiden International Film Festival (LIFF) vindt jouw privacy zeer belangrijk. LIFF zal geen informatie m.b.t. persoonsgegevens over je verzamelen tijdens jouw bezoek aan onze website tenzij je ons toestemming geeft.

Gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens

LIFF verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien je daar zelf voor hebt gekozen. LIFF verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

LIFF verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

LIFF kan besluiten bepaalde gegevens te bewaren en te verstrekken indien dit noodzakelijk is om de rechten van LIFF of derden te beschermen. In andere gevallen verstrekt LIFF uw persoonsgegevens zonder toestemming niet aan derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Vacatures

Gegevens die LIFF ontvangt d.m.v. (open)sollicitaties worden enkel gebruikt om het sollicitatieproces goed te laten verlopen. Wanneer er de behoefte is om de gegevens langer te bewaren voor latere vacatures wordt hier altijd toestemming voor gevraagd.

Nieuwsbrief

Op de website kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief. Deze gegevens gebruiken we alleen om de nieuwsbrieven juist af te leveren. In elke nieuwsbrief van LIFF wordt de mogelijkheid aangeboden om je af te melden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

LIFF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 26 maanden voor naw-gegevens, locatiegegevens en activiteit op de website.

Verwerking van gegevens

LIFF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@liff.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

LIFF verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Doorklikken naar andere sites

Op de pagina's van de LIFF-website wordt de mogelijkheid geboden door te klikken naar websites van andere bedrijven. LIFF draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van die andere websites. LIFF raadt je dan ook het beleid of statement t.a.v. de werking en bescherming van persoonsgegevens van deze niet-LIFF-sites zorgvuldig te lezen, daar de voorwaarden op die sites kunnen afwijken van de voorwaarden van LIFF.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LIFF en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Indien je van een van deze rechten gebruik wilt maken of indien je vragen hebt over ons privacybeleid kun je ons per e-mail bereiken op info@liff.nl.

LIFF wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

LIFF gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. LIFF gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 26 maanden

  • Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;
  • Wij hebben er voor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren.
  • Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
  • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Contact

Als je vragen, opmerkingen op klachten heeft m.b.t. de bescherming van jouw persoonsgegevens door LIFF, stuur dan een e-mail naar info@liff.nl.

Wijzigingen

LIFF behoudt zich het recht voor deze Privacy en Cookie Statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt.

Laatste update: 9 december 2022